Phần tử trong HTML5

  • Nguyễn Lê Điệp
  • 14-01-2017
  • 206
  • 0
  • 1
  • 0
  • Bài viết được đăng tại kennis.vn - không copy dưới mọi hình thức.

    Phần tử mới trong HTML5

    Bên dưới là danh sách tất cả các phần tử HTML5 mới và chức năng của từng phần tử đó.

    Phần tử cấu trúc trong HTML5

    Với HTML5 cung cấp cho chúng ta các phần tử có cấu trúc cho một trang web.
    Thẻ Chức năng
    <article> Định nghĩa một bài viết trong trang web
    <aside> Định nghĩa các nội dung khác ngoài trang hiện tại
    <bdi> Định nghĩa dạng văn bản được lấy từ văn bảng khác
    <details> Định nghĩa chi tiết của một văn bản nào đó cho người dùng thấy hoặc có thể ẩn đi
    <dialog> Định nghĩa một hộp thoại hoặc một cửa sổ
    <figcaption> Định nghĩa một chú thích với phần tử <figure>
    <figure> Định nghĩa một nội dung dạng khép kín như: Hình ảnh, sơ đồ,...
    <footer> Định nghĩa nôi dung cuối trang của trang web
    <header> Định nghĩa nội dung đầu trang của trang web
    <main> Định nghĩa nội dung chính của trang web
    <mark> Định nghĩa một đánh dấu hoặc đánh dấu trong một văn bản
    <menuitem> Định nghĩa các lệnh hoặc menu khi người dùng click để hiển thị lên dạng cửa sổ pupop
    <meter> Định nghĩa một thước đo với giá trị trong phạm vi đã cho trước
    <nav> Định nghĩa các điều hướng đến trang khác thường gọi là menu
    <progress> Định nghĩa quá trình làm việc của một sự kiện hay lệnh nào đó
    <rp> Định nghĩa để hiển thị các chú thích không có sự hỗ trợ của chú thích ruby
    <rt> Định nghĩa một sự mô tả chi tiết của một văn bản tóm tắt nào đó.
    <ruby> Định nghĩa một thông báo lỗi hoặc chú thích
    <section> Định nghĩa một phần trong trang web
    <summary> Định nghĩa tiêu đề cho một chi tiết của văn bản
    <time> Định nghĩa thời gian
    <wbr> Định nghĩa xuống dòng trong một văn bản

    Phần tử form mới

    Thẻ Chức năng
    <datalist> Định nghĩa một số lựa chọn được đưa vào input
    <keygen> ĐỊnh nghĩa sự mã hóa dữ liệu gửi lên máy chủ
    <output> Định nghĩa kết quả của một phép tính

    Các loại input mới

    Kiểu input Thuộc tính input
    color autocomplete
    date autofocus
    datetime form
    datetome-local formaction
    email formenctype
    month formmethod
    number formnovalidate
    range formtarget
    search height and width
    tel list
    time min and max
    url multiple
    week pattern
      placeholder
    required
    step

    Bạn có thể tìm hiểu tất cả các loại input trong bài Kiểu đầu vào trong HTML và các thuộc tính input trong bài Thuộc tính input trong HTML

    Cú pháp thuộc tính mới

    Trong HTML5 có bốn cú pháp khác nhau cho một thuộc tính. Ví dụ bên dưới cho chúng ta thấy có bốn cú pháp này.

    Kiểu Ví dụ
    empty <input type="text" value="Kennis" disabled>
    unquoted <input type="text" value=Kennis>
    double-quoted <input type="text" value="Kennis Vn">
    single-quoted <input type="text" value='Kennis Vn'>

    Phần tử đồ họa mới

    Thẻ Chức năng
    <canvas> Vẽ đồ họa thông qua lệnh thường các lệnh này nằm trong javascript
    <svg> Vẽ đồ họa trung gian

    Phân tử đa phương tiện mới

    Thẻ Chức năng
    <audio> Định nghĩa nội dung âm thanh
    <embed> Định nghĩa chính cho các nội dung bên ngoài
    <source> Định nghĩa nguồn cho <video> và <audio>
    <track> Định nghĩa danh sách bài cho <video> và <audio>
    <video> Định nghĩa nội dung phim
    Chúc các bạn học tốt!wink
    Từ khóa:

    Phần tử trong HTML5

    Phần tử trong HTML5

    Phần tử trong HTML5

    Phần tử trong HTML5
    Phần tử trong HTML5
    1 or 0
    Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
    Đang tải...
    Nguyễn Lê Điệp
    Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia quản trị và viết bài ở một số diễn đàn, đến năm 2016 mới có điều kiện sáng lập ra kennis.vn với mục đích chia sẻ để học tập. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City.

    Thống kê

    - Hôm nay:
    426
    - Hôm qua:
    643
    - Tuần này:
    4.690
    - Tuần trước:
    4.927
    - Tháng này:
    13.799
    - Tháng trước:
    42.741
    - Năm này:
    196.593
    - Năm trước:
    17.373
    - Tổng cộng:
    213.966