Một số hàm thường dùng trong Excel

 • Nguyễn Lê Điệp
 • 29-11-2016
 • 305
 • 0
 • 3
 • 0
 • Bài viết được đăng tại kennis.vn - không copy dưới mọi hình thức.
  Có lẻ các bạn làm trong văn phòng chắc chắn đã nghe nói đến và đã sử dụng về  Excel  rồi phải không ạ? Dưới đây là một số hàm mọi người thường phải dùng và cũng là các hàm căn bản nhất trong  Excel.

  Hàm SUM

  Ý nghĩa


  Hàm SUM có nghĩa là hàm tổng cộng.

  Cú pháp

  =SUM(các cột, các hàng hoặc vùng)
  Ví dụ chúng ta có các giá trị từ cột B2 đến B10 lần lượt từ 1 đến 9. Thông thường chúng ta sẽ làm phép tính: 1 + 2 +...+ 9 = 45 phải không ạ? Nhưng ở Excel nó chỉ cẩn chúng ta viết hàm như bên dưới.
  =SUM(B2:B10)
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: 45

  Hàm AVERAGE

  Ý nghĩa


  Hàm AVERAGE có nghĩa là tính giá trị trung bình (trung bình cộng)

  Cú pháp

  =AVERAGE(Các cột, các hàng hoặc vùng)
  Ví dụ chúng ta có các giá trị từ cột B2 đến B10 lần lượt từ 1 đến 9. Thông thường chúng ta sẽ làm phép tính: (1 + 2 +...+ 9)/9 = 5 phải không ạ? Nhưng ở Excel nó chỉ cẩn chúng ta viết hàm như bên dưới.
   
  =AVERAGE(B2:B10)
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: 5

  Hàm COUNT

  Ý nghĩa


  Hàm COUNT có nghĩa là đếm số dòng, số cột hoặc số vùng đã có dữ liệu.

  Cú pháp

  =COUNT(Các cột, các hàng hoặc vùng)
  Ví dụ chúng ta có các giá trị từ cột B2 đến B10 lần lượt từ 1 đến 9. Thông thường chúng ta sẽ làm phép tính: (((1 + 1) + 1 ) + 1) = 9 phải không ạ? Nhưng ở Excel nó chỉ cẩn chúng ta viết hàm như bên dưới.
  =COUNT(B2:B10)
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: 9

  Hàm MAX

  Ý nghĩa


  Hàm MAX có nghĩa chọn ra một số lớn nhất trong các dòng, các cột hoặc vùng được chọn có giá trị lớn nhất.

  Cú pháp

  =MAX(Các cột, các hàng hoặc vùng)
  Ví dụ chúng ta có các giá trị từ cột B2 đến B10 lần lượt từ 1 đến 9. Thông thường chúng ta sẽ làm phép tính: 1 < 2, 2 < 3... và kết quả: 9 phải không ạ? Nhưng ở Excel nó chỉ cẩn chúng ta viết hàm như bên dưới.
  =MAX(B2:B10)
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: 9

  Hàm MIN

  Ý nghĩa


  Hàm MIN ngược lại hàm MAX. Hàm MIN nó sẽ chọn ra một số nhỏ nhất trong các dòng, các cột hoặc vùng được chọn có giá trị nhỏ nhất.

  Cú pháp

  =MIN(Các cột, các hàng hoặc vùng)
  Ví dụ chúng ta có các giá trị từ cột B2 đến B10 lần lượt từ 1 đến 9. Thông thường chúng ta sẽ làm phép tính: 1 < 2, 2 < 3... và kết quả: 1 phải không ạ? Nhưng ở Excel nó chỉ cẩn chúng ta viết hàm như bên dưới.
  =MIN(B2:B10)
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: 1

  Hàm HYPERLINK

  Ý nghĩa


  Hàm HYPERLINK có nghĩa là tạo ra một liên kết tới trang web nào đó.

  Cú pháp

  =HYPERLINK("Địa chỉ web", "Tên hiển thị")
  Ví dụ chúng ta muốn liên kết tới trang có địa chỉ: http://kennis.vn và tên hiển thị là Kennis.vn thì ta làm như sau:
  =HYPERLINK("http://kennis.vn";"Kennis.vn")
  
  Sau khi nhấn phím enter ta sẽ có kết quả: Kennis.vn
  Chúc các bạn thành công!wink
  Từ khóa:

  Một số hàm thường dùng trong Excel

  Một số hàm thường dùng trong Excel

  Một số hàm thường dùng trong Excel

  Một số hàm thường dùng trong Excel
  Một số hàm thường dùng trong Excel
  3 or 0
  Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
  Đang tải...
  Nguyễn Lê Điệp
  Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia quản trị và viết bài ở một số diễn đàn, đến năm 2016 mới có điều kiện sáng lập ra kennis.vn với mục đích chia sẻ để học tập. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City.

  Thống kê

  - Hôm nay:
  141
  - Hôm qua:
  425
  - Tuần này:
  2.641
  - Tuần trước:
  3.197
  - Tháng này:
  10.289
  - Tháng trước:
  19.065
  - Năm này:
  233.972
  - Năm trước:
  17.373
  - Tổng cộng:
  251.345