Bài tập về biến trong C

 • Nguyễn Lê Điệp
 • 26-11-2016
 • 292
 • 0
 • 2
 • 0
 • Bài viết được đăng tại kennis.vn - không copy dưới mọi hình thức.

  Một biến là nơi lưu giữ giá trị. Tất cả các biến thì có kiểu dữ liệu tương ứng với biến đó. Ngôn ngữ C có các kiểu dữ liệu:

  Kiểu dữ liệu Chuỗi định dạng Miêu tả
  char %c Kiểu dữ liệu ký tự (các giá trị ASCII)
  int %d Kiểu dữ liệu số nguyên
  float %f Kiểu dữ liệu số thực
  double %e Kiểu dữ liệu double
  void − N/A − Kiểu dữ liệu void (xác định không có giá trị nào)

  Và còn nhiều kiểu dữ liệu khác.

  Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu char

  Biến có kiểu dữ liệu (char) lưu giữ giá trị là một ký tự.

  #include <stdio.h>
  int main(){
  	char c;    // khai bao mot bien char
  	c = 'A';    // khoi tao bien char
  	printf("Gia tri cua c la: %c", c);
  	printf("\n====================\n");
  	printf("Kennis.vn chuc cac ban hoc tot!");
    return 0;
  }
  
  Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

  Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu int

  Biến có kiểu dữ liệu int lưu giữ giá trị là một số nguyên.

  #include <stdio.h>
  int main(){
  	int i;     // khai bao mot bien int
    	i = 123;    // khoi tao bien int
  	printf("Gia tri cua i la: %d", i);
  	printf("\n====================\n");
  	printf("Kennis.vn chuc cac ban hoc tot!");
  	return 0;
  }
  
  Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

  Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu float

  Biến có kiểu dữ liệu float lưu giữ giá trị là một số thực.

  #include <stdio.h>
  int main(){
  	float f;       // khai bao mot bien float
  	f = 12.001234;    // khoi tao bien float
  	printf("Gia tri cua f la: %f", f);
  	printf("\n====================\n");
  	printf("Kennis.vn chuc cac ban hoc tot!");
  	return 0;
  }
  
  Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

  Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu double

  Biến có kiểu dữ liệudouble lưu giữ giá trị là một số double.

  #include <stdio.h>
  int main(){
  	double d;      // khai bao mot bien double
  	d = 12.001234;    // khoi tao bien double
  	printf("Gia tri cua d la: %e", d);
  	printf("\n====================\n");
  	printf("Kennis.vn chuc cac ban hoc tot!");
  	return 0;
  }
  
  Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

  Khai báo, gán và in biến có kiểu dữ liệu void

  void trong C nghĩa là không có gì, không có giá trị. Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng khi khai báo con trỏ hoặc khai báo hàm.

  // Khai báo một hàm không nhận tham số nào nhưng trả về một giá trị nguyên
  int status(void) 
  
  // Khai báo một hàm nhận một tham số nguyên nhưng không trả về cái gì
  void status(int)
  
  // Khai báo một con trỏ p mà trỏ tới kiểu dữ liệu không biết
  void * p
  Từ khóa:

  Bài tập về biến trong C

  Bài tập về biến trong C

  Bài tập về biến trong C

  Bài tập về biến trong C
  Bài tập về biến trong C
  2 or 0
  Lưu ý: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
  Đang tải...
  Nguyễn Lê Điệp
  Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia quản trị và viết bài ở một số diễn đàn, đến năm 2016 mới có điều kiện sáng lập ra kennis.vn với mục đích chia sẻ để học tập. Sinh năm 93, đang học tập và làm việc tại Hồ Chí Minh City.

  Thống kê

  - Hôm nay:
  151
  - Hôm qua:
  425
  - Tuần này:
  2.651
  - Tuần trước:
  3.197
  - Tháng này:
  10.299
  - Tháng trước:
  19.065
  - Năm này:
  233.982
  - Năm trước:
  17.373
  - Tổng cộng:
  251.355